pic pic pic pic pic

PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

Energetický štítek

Od 1. ledna 2013 je nově vlastník domu povinen doložit PENB- průkaz energetické náročnosti budovy ke kupní smlouvě také u objektů s plochoou větší než 50 m2.

Stále nevíte na koho se při zpracování PENB obrátit ?

Stále nevíte na koho se při zpracování PENB obrátit ?

Číst více

Stále nevíte na koho se při zpracování PENB obrátit ?

Pro koho jsou Průkazy energetické náročnosti budovy povinné?

Pro koho jsou Průkazy energetické náročnosti budovy povinné?

Číst více

Od 1.1.2013 - i pro vlastníky rodinných domů, bytových jednotek, administrativních a bytových domů při prodeji i pronájmu.

Energetický štítek - PENB nesmí být starší 10-ti let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při:

  • výstavbě nových budov,
  • při prodeji bytu či objektu od 1. 1. 2013,
  • při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
  • při pronájmu domu či budovy od 1.1.2013
  • při pronájmu bytu či ucelené části objektu od 1. 1. 2016
  • (vlastník bytu v případě prodeje bytové jednotky může do roku 2016 nahradit energetický průkaz předložením faktur či vyúčtováním za 3 předchozí zúčtovací období. V případě, že není schopen tyto faktury předložit, je povinen nechat si zpracovat energetický průkaz nebo si jej vyžádat u SVJ. Pro bytová družstva je tato povinnost od 1. 1. 2016)
  • pokuty při nesplnění povinnosti

Štítek energetické náročnosti budovy od roku 2013

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli Energetický průkaz je stanoven zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií včetně novelizace zákon č. 318/2012, a dále prováděcí vyhláškou č. 148/2012 Sb. Energetický průkaz obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardním užívání. Zároveň od 1. 1. 2013 obsahuje nový vzor energetického průkazu i vyjádření hodnot pro obálku budovy,  neboli energetický štítek.

Obsah průkazu energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice.

Chcete prodat nebo pronajmout svůj dům nebo byt? Od 1. ledna 2013 jsou vlastníci budov a bytových jednotek povinni označit své nemovitosti energetickým štítkem a nechat vypracovat energetický audit, který je součástí průkazu energetické náročnosti budovy neboli PENB. Tato povinnost vyplývá z novely č. 406/2000 Sb. zákonem č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií tzv. energetický zákonEnergetický průkaz Vám profesionálně zpracujeme. Naši odborníci navštíví váš dům a posoudí jeho stav. V případě, že nemáte projektovou dokumentaci, zjistí si sami veškeré potřebné údaje k vypracování energetického štítku. Spolupracujeme s energetickými specialisty, kteří působí v celé České republice. Každý den necháme posoudit desítky nemovitostí pro energetický průkaz budovy.

Vyhledávání

Od 1.1.2013

Bude vlastník domu povinen doložit PENB ke kupní smlouvě také u objektů s plochoou větší než 50 m2.

Energetický štítek - PENB

PENB- Průkaz energetické náročnosti budovy - obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice.